Årets præmiehaver


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2020:

For kolonihaver:

- Jeanette H. Petersen og Henrik Povlsen have 40

- Helle og Steen Hansen have 66

- Heidi Nielsen have 15 E

Nyttehave:

Minoun Idrisi have 320


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2019:

For kolonihaver:
 
- Lene og Palle Hemmingsen have 69

- Katja Svendsen have 15 A

- Judith og Flemming Olsen have 43

Nyttehave:

Tina Shamaitat have 317


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2018:

For kolonihaver:

- Chenette Jensen, Have 61

- Karen og Preben Rosfeldt, have 89

- Preben Christensen og Marianne Jensen, have 15 D

For nyttehaver:

- Heidi Jard og Kim Sommerland, have 360


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2017:


Ingen


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2016:

For kolonihaver:

- Åge Willsleff, Have 10

- Axel Kristensen, Have 32

- Åse og Tage Holm, Have 70

For nyttehaver:

- Mustapha Arbib, Have 323

Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2015:

For kolonihaver:

- Birgit Andersen og Steen Kevings, Have 77

- Sue og Horst Dieter, Have 78

- Kisser og Søren Hansen, Have 91

For nyttehaver:

- Dieter Feddersen, Have 328

- Larbi Boufarza, Have 333


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2014:

For prydhaver:

- Charlotte Schimming, Have 15

- Keld Christensen, Have 88

Børnevenlig Have:

- Anja & Jan Hvidberg, Have 33

Ærespræmie:

- Ole & Erna Sørensen, Have 36

Daghave:

Axel Hviid, Have 341

Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2013:

For prydhaver:

- Lene og Palle Hemmingsen, have 69 

- Britta og Anders Rasmussen, have 76

Børnevenlig Have:

- Signe Petersen og Lars Nygaard, have 55

Ærespræmie:

- Camilla Lux og Finn Jensen, have 68 


Vindere af præmiehaver H/F Rosen 2011:

For prydhaver:

- Viola Ilsø, h
ave 20

- Lise og Vilhelm Christensen, have 37 

Ærespræmie: 

- Axel Kristensen, have 32

For daghaver:

- Hassan Elzamouri, have 204