H/F ROSEN afd. 5-6.

 

              VEDTÆGTER                      

 


§1.

Foreningens navn er:  H/F Rosen afd. 5-6.

Dens hjemsted er: Brøndbyvester, Brøndby Kommune.

Foreningen er stiftet i 1970.