Haveaffald:

Container til haveaffald står ved fælleshuset på følgende søndage i sæsonen 2018 - Alle dage fra kl 10:00-12:00:

    • 22. april
    •   3. juni
    •   1. juli
    • 12. august
    •   9. september
    •   7.oktober

HUSK - Det er kun til haveaffald - INGEN plastsække eller anden form for indpakning

Storskrald og genbrug:

Åben alle dage i sommerperioden - Hele dagen.

Vi modtager: * alt brændbart – op til en længde af ca. 1 meter. * jern og metal * el-artikler

Vi modtager IKKE * plæneklippere eller andet der indeholder olie *

Fliser og bygningsaffald * glas ( flasker afleveres i glascontaineren )

Hvis du er i tvivl – eller har problemer med at komme af med dit affald, så tal med os.Vi modtager ALT til genbrug, så har du noget andre kan få glæde af, så kom med det...