Haveaffald:

Container til haveaffald står ved fælleshuset på følgende søndage i sæsonen 2019 - Alle dage fra kl 10:00-12:00:

    •   28. april
    •   11. maj
    •     2. juni
    •    14. juli
    •    17. august
    •     1. september
    •     6. oktober

HUSK - Det er kun til haveaffald - INGEN plastsække eller anden form for indpakning

Storskrald og genbrug:

Åben alle dage i sommerperioden - Hele dagen.

Vi modtager: * alt brændbart – op til en længde af ca. 1 meter. * jern og metal * el-artikler

Vi modtager IKKE * plæneklippere eller andet der indeholder olie *

Fliser og bygningsaffald * glas ( flasker afleveres i glascontaineren )

Hvis du er i tvivl – eller har problemer med at komme af med dit affald, så tal med os.Vi modtager ALT til genbrug, så har du noget andre kan få glæde af, så stil i storskraldsrummet.