Lokalplaner/regler for byggeri af koloni- og nyttehaver

Den nye lokalplan blev godkendt i september 2016, lokal planerne for den grønne kile findes her.
Lokalplan 405 har at gøre med afd. 5 og 6.

Vær opmærksom på at alt til- og ombygning i foreningen, skal godkendes af bestyrelsen.
 
Undersider (1): Rotter/Rottesikring