TIL ALLE NYTTERHAVER                          12.08.2018

 

Opmåling af alle huse i nyttehaverne, er nu godt i gang. Huse der har været solgt indenfor det sidste stykke tid, bliver ikke opmålt igen.

Alle, som bliver opmålt, vil modtage

  • En mail om resultatet af opmålingen

  • En opkrævning på 150 kr med haveleje/vand, som skal betales 1. oktober 2018

For de haver hvor byggereglementet ikke er blevet overholdt, vil Bestyrelsen aftale møde med den enkelte have, for indgåelse af aftale om, hvad der skal tilrettes samt hvornår tingene skal være på plads.

Bygge reglerne følger lokalplanen for Brøndby Kommune og alle skal overholde denne. Lokalplanen kan læses på foreningens hjemmeside

http://www.haveforeningenrosen.dk/lokalplaner-regler-for-byggeri-af-kolonihaver            

Vi kan ikke gå i detaljer i dette brev, men vi ser blandt andet

  • Manglende byggeansøgning

  • For stort byggeri. Husk max er 12 m2 (nogle har fået dispensation til 16 m2, men det er ikke længere en mulighed)

  • Sammenbygning af skur/hus og drivhus. Disse skal være 100% adskilt

  • For højt byggeri

  • Bygninger for tæt på skel

Flere haver bygger ekstra redskabsskur på deres huse. Hvis din byggetilladelse feks lyder på 12 m2 og dit hus allerede er 12 m2, er det ikke lovligt at bygge ekstra skur op ad væggen. Dette ekstra skur indgår i de 12 m2. Det samme gælder med 16 m2. Er dit hus allerede 16 m2 må du ikke bygge et ekstra skur opad væggen.

Det er tilladt at bygge én kasse pr. have, for opbevaring af haveredskaber. Kassen må gerne bygges op ad væggen. Der er 2 muligheder 1) med skrånende top 2) med flad top. Alle mål er max mål.

 

·        

·         Højde max 120cm mod væggen faldende til 95 cm  (skrånende top)

·         Dybde fra væggen og ud max  80 cm

·         Længde  max 200cm

 

 

 

 

·         Højde max 95 cm

·         Dybde fra væggen og ud max 80 cm

·         Længde max 200 cm

 

 

 

 

Med venlig hilsen

HF Rosen’s BestyrelsenLokalplaner/regler for byggeri af koloni- og nyttehaver

Den nye lokalplan blev godkendt i september 2016, lokal planerne for den grønne kile findes her.
Lokalplan 405 har at gøre med afd. 5 og 6.

Vær opmærksom på at alt til- og ombygning i foreningen, skal godkendes af bestyrelsen.