Meddelelser fra bestyrelsen

2021

Bestyrelsen fjerne pulleter og åbner skraldebøtter lørdag d. 27. Marts 2021 og skraldebøtterne bliver tømt første gang i påske ugen.

Bestyrelsen henstiller til, at man fortsætter med at sorterer sit affald lige så godt som man gjorde sidste sæson.

Haveaffald.

Der vil være container til haveaffald det sædvanlige sted på følgende datoer.
18. April
16. Maj
20. Juni
18. Juli
15. August
19. September
24. Oktober.

Der vil senere komme orientering vedr. storskrald.

Vedr. pligtarbejde vil der komme en orientering, da bestyrelsen følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. hvor mange vi må samles.

Bestyrelsen

 

GENERALFORSAMLING D. 5. SEPTEMBER 2020 KL. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningshuset i haveforeningen Harekær lørdag den 18. juli 2020 kl. 10.00.

Havevandring - uge 23

GENERALFORSAMLING - PDF dokumenter

Rotter/Rottesikring - Ny undermapper under lokalplaner og regler for byggeri.

Kære haveforeninger

I har i nogle måneder kunne få hjælp til konflikthåndtering via Center for Konflikthåndtering. Vi udvider aftalen, så det nu både er jer og menige medlemmer, der kan få hjælp, hvis I/de oplever at være i konflikt med nogen i haveforeningen.

Vi har skrevet en nyhed målrettet medlemmerne, og vi håber derfor, I vil sende linket videre til jeres medlemmer: 

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/


VIGTIGT MEDDELSE VEDR. FORENINGHUSET

Kommunen har givet os 2 påbud vedr. brug af foreningshuset.

1. Fjernelse af trægulv og underlag med baggrund i rottebekæmpelse.
2. Rottesikring af foreningshuset.

I forbindelse med besøg af rottemanden i foreningshuset, fordi der var konstateret rotter i huset endnu engang, har vi fået ovenstående påbud. Dette betyder:

Foreningshuset ikke udlejes til nogen form for aktivitet så længe ovenstående påbud ikke er gennemført.
Foreningen har tidligere drøftet opførelse af et nyt foreningshus fordi det nuværende hus står direkte på jorden og rottesikring og vedligehold ikke ville være økonomisk og bygningsmæssigt muligt.

Derfor holdes foreningshuset lukket indtil vi kan drøfte hvad vi gør i fremtiden. Dette må forventes at kunne ske - tidligst - på vores ordinære generalforsamling, når denne kan afholdes efter corona krisen er overstået.

Pbv. Annie

Skraldebøtter
Jeg har haft samtaler med kommunen vedr. tidlig opstart af foreningen. Vi blev enige om følgende.
1. Torsdag d. 19.3 kommer skraldebøtterne ud og de nye madskraldebøtter samt til plast og pap bliver sat på de nye pladser vi har lavet.
2. kommunen har accepteret at betale for tømning de første 2 uger. Dette skyldes den specielle situation omkring corona.
pbv. Annie

Foreningen og corona
Som tidligere meddelt følger vi sundhedmyndighedernes retningslinjer. Derfor:
1. Der vil ikke være kontortid så længe vi har corona.
2. Henvendelse til formand og bestyrelsen kan kun ske via telefon - sms eller mail.
3. Det er VIGTIGT at understrege at man IKKE møder op på formanden eller bestyrelsens havelod.
4. Personlig kontakt skal undgås så længe vi har corona.
4. Der kommer løbende orientering fra bestyrelsen vedr. kommende aktiviteter.

pbv. Annie

Kære medlemmer - alt henvendelse omkring leje af foreningshuset bedes rettet til Lene Hemmingsen, have 69.
Generalforsamling : 19. april 2020 kl. 10 i foreninghuset.
Pligtarbejde : 3. Maj og 30. August kl. 8.45 ved kontoret. 

JUBILÆUMFEST:
Vi har ændret datoerne så - receptionen er den 20. juni og festen den 15. august - der vil komme nærmere information om begge dele i det nye år.
KÆRE MEDLEMMER - VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON

APRIL 2019ORDINÆR GENERALFORSAMLING - 13. APRIL I FORENINGSHUSET KL.10.00

SPØRGSMÅL/INDLÆG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST I UGE 12.

FEBRUAR 2019

Vores kasserer har lavet en mailadresse som hører til foreningen - kasserrosen@gmail.com

2018


              OKTOBER/NOVEMBER  ORIENTERING

Nyt fra Kolonihaveforbundet


Kære bestyrelser i Brøndby Haveforeninger

Hermed den lovede skrivelse fra vores møde d. 20. september vedrørende vinterbeboelse.

Vil I videresende den til medlemmerne/lægge den på jeres hjemmeside? 

https://naturstvrelsen.dk/media/131641/endelig-version-kolonihaveveiledning.pdf 

  BRØNDBY KOMMUNE


 

Venlig hilsen

 

Lenette Vintersborg
Byplanlægger

 

  cid:451190607@03042013-2A02

HJEMMESIDEN + HAVEFORENINGENS FACEBOOK SIDE.

LÆS PÅ DISSE SIDER FOR AT FÅ OPLYSNINGER I LØBET AF VINTEREN.


Comments