Meddelelser fra bestyrelsen

KÆRE MEDLEMMER - VELKOMMEN TIL EN NY SÆSONDEN 30. MARTS - FJERNES PULLERTER OG SKRALDEBØTTER BLIVER SAT OP, LIGELEDES BLIVER TOILETTERNE HOS NYTTEHAVER ÅBNET.APRIL 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - 13. APRIL I FORENINGSHUSET KL.10.00

SPØRGSMÅL/INDLÆG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST I UGE 12.

FEBRUAR 2019

Vores kasserer har lavet en mailadresse som hører til foreningen - kasserrosen@gmail.com

JANUAR 2019

NYT FRA KOLONIHAVEFORBUNDET

Der er blevet tilføjet på hjemmesidens første side:

Hvis du har et byggeri fra før 1996 og skal lave ændringer og/eller brandsikre er dit byggeri omfattet af Bygningsreglementet fra det år, det er opført. Du skal altid kontakte din bestyrelse i disse tilfælde.

Se http://www.brondby.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Kraever-dit-byggeri-eller-projekt-en-tilladelse/Kolonihavehus-og-skur-i-kolonihaver.aspx​ under 'Hvilke regler gælder for min kolonihave/skur'.

DECEMBER 2018


Haveforeningen ”Rosen” afd. 5-6

 ORIENTERING.

 

KÆRE ALLE MEDLEMMER.

I ØNSKES ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR SAMMEN MED FAMILIEN OG GODE VENNER.

 

 

Vi har nu besluttet hvilket administrationsfirma vi vil bruge i foreningen.

De hedder Dansk selskab og bor i Hvidovre og de skal i starten tage sig af have lejen og vandregnskab.

Det koster foreningen ca. 700,- kr. om mdr, men måske lidt ekstra ved opstarten.

Det betyder også, at der kommer en stramning, hvis man ikke betaler sin haveleje til tiden, for det ekstra beløb det koster for administrationsfirmaet at sende rykker ud – kommer medlemmet selv til at betale – der skal stadig betales 100,- kr. til foreningskassen for dette.

Det betyder også, at alle i kolonihaverne kommer til at betale samme aconto beløb til vand og det er 500 kr. i kvartalet og i nyttehaverne bliver det 75,- kr i kvartalet. Vi har valgt, at vi overgår til administrationsfirmaet 1. Januar 2019.

På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at da den gamle del af foreningen er færdige med deres kloaklån 2018 skulle der ske en nedsættelse af havelejen samtidig med der blev oprettet en kloakfond som der skulle indsættes 150 kr om året pr. have i den gamle del.

Hvad havelejen bliver i den gamle del af foreningen er ikke udregnet på nuværende tidspunkt, men der vil ske en regulering i løbet af året (Beslutningen er ikke glemt), men der er kommet en del stigninger bl.a. kontingent til kolonihaveforbundet / foreningens forsikringer og jordlejen og dette skal lige regnes ud.

Pbv.

Annie Mortensen


 

              OKTOBER/NOVEMBER  ORIENTERING

Nyt fra Kolonihaveforbundet


Kære bestyrelser i Brøndby Haveforeninger

Hermed den lovede skrivelse fra vores møde d. 20. september vedrørende vinterbeboelse.

Vil I videresende den til medlemmerne/lægge den på jeres hjemmeside? 

https://naturstvrelsen.dk/media/131641/endelig-version-kolonihaveveiledning.pdf 

  BRØNDBY KOMMUNE


 

Venlig hilsen

 

Lenette Vintersborg
Byplanlægger

 

  cid:451190607@03042013-2A02

STORSKRALD RUMMET.

STORSKRALD RUMMET BLIVER LÅST FOR VINTEREN LØRDAG 27.OKTOBER, SÅ ER VI SIKKER PÅ AT ALLE BØTTER ER TØMT.

 

SKRALDEBØTTER.

ALLE SKRALDEBØTTER BLIVER KØRT OP VED FORENINGHUSET TORSDAG 1. NOVEMBER OM EFTERMIDDAGEN – DE BLIVER TØMT TIDLIG FREDAG 2. NOVEMBER OG KØRT VÆK FOR VINTEREN.


PULLERTER.

DER BLIVER SAT PULLETER OP, SØNDAG DEN 4. NOVEMBER - OM EFTERMIDDAGEN.

 

HJEMMESIDEN + HAVEFORENINGEN FACEBOOK SIDE.

LÆS PÅ DISSE SIDER FOR AT FÅ OPLYSNINGER I LØBET AF VINTEREN.

PBV.

ANNIE HAVE 22
20.08.2018

MEGET FORSINKET AUGUST BREV.

OPMÅLING AF NYTTEHAVERNE

Alle nyttehaver er nu målt op, og vi må desværre konstatere at

der er byggefejl i nogle af haverne.

Der vil tages kontakt til disse haver, således at bygninger og drivhuse

kan blive bragt i orden i henhold til lokalplanen.

BUMP

Der er bestilt bump og skilte til foreningen og de vil komme i løbet

af denne uge.

Hvis der er nogen der vil hjælpe med at sætte bump op / på, så giv besked – det kan så evt. være en del af ens pligtarbejde næste år.

AFFALD

Der er stadig problemer med hvad der bliver smidt  i foreningens skraldebøtter.

Der MÅ IKKE komme pap og plastik og dåser og sorte sække med haveaffald i.

Man kan aflevere sit haveaffald på genbrugspladsen eller når der er container til dette og IKKE smide det bag ved foreningen.

Sit pap og plastik og andre ting kan man aflevere i det åbne storskraldsrum ved foreninghuset.

 Pbv.

Annie have 22

 04.07.2018
NYHEDSBREV JULI MÅNED 2018
HAVE VANDRING
Der har været gennemgang af alle haver i juni måned og må nok sige, at det giver adgang til mere arbejde og mange ubehageligheder.

Det er lidt svært at forstå, at det er regler medlemmerne selv har været med til at vedtage på diverse generalforsamlinger, at de så, er så svære at overholde.

Vi har nu været igennem 4 gange og der er stadig 27 haver der ikke er ordnet – nogle haver er så slemme, så de blev indkaldt til et møde – de fleste meldte afbud og nogen blev helt væk – det værste er næsten alt det man bliver kaldt for, det er ikke rart og igen, det er jo noget medlemmerne selv har besluttet.

SÅ GODE FORSLAG I MØDESES  - HVAD GØR VI I FREMTIDEN ?

VANDTRYK
Vi har nu fået et ordentlig tryk på vores vand igen – alle rør er skiftet, mange meget gamle og rustne og vores hovedmåler er skiftet.

AFFALD
Husk at storskraldsrummet er åbent hele tiden og pap og plastik ikke mere skal i vores dagsrenovation.
OPMÅLING I NYTTEHAVERNE
Der vil i løbet af sommeren blive foretaget en opmåling af alle bygninger i nyttehaverne.

De bygninger der ikke overholder  lokalplanen og byggetilladelsen til haveloddet, skal

bringes iorden.

Alle vil modtage en orientering om hvad der er målt og evt. hvad  der skal ændres og inden hvilken dato dette skal være bragt i orden.

Pbv.

Annie


09.05.2018
NYHEDSBREV JUNI MÅNED 2018.

Byggeri: Hvis man har spørgsmål til kommunen angående sit byggeri eller forståelse om indhold af Lokalplanen 405, har kommunen oprettet en hjemmeside til dette, som hedder

www.Brøndby.dk/kolonihave 

Der har været havevandring og en del haver fik en lille henvendelse i sin postkasse

Næste gennemgang foretages i uge 23

Storskraldsrum:
Pr. d.d. kan du afleverer storskrald hver dag

Der vil i et forsøg af juni og juli måned være åben dør til rummet - HUSK at stille dit affald det rigtige sted - der er sat mærkater op - enten på beholderen eller på væggen.

Parkering:
Periodisk er der mangel på P-plader i den nye del af foreningen. Bestyrelsen vil gerne henstille til, at de medlemmer der har have i den gamle - parkerer i den del og ikke, som det ses nu, i den nye del fordi det er nærmere deres haver.

Parkering i den nye del, er til de nye haver.

PBV

Annie, Have 22


NYHEDSBREV MAJ MÅNED 2018.

Som lovet på generalforsamlingen vil der komme et nyhedsopslag hver måned.

Husk  der er grøn dag på genbrugsstationen den 26. Maj kl. 9.00 til 13.00. Der er sat opslag ved kontoret – indkørsel samt toiletbygningen.

Fra søndag den 13. Maj vil der stå 2 container til plast og pap udenfor storskraldsrummet, dette betyder, at man skal smide sit plast og pap i disse og IKKE i container til køkkenaffald. Læs venligst det materiale der er lagt i din postkasse om dette.

Der bliver have vandring i uge 19 + 20 – du kan læse i foreningens ordenregler, hvad det er du skal ha` i orden.

Stor bøn fra dem der slår græs er, at du husker at holde rent rundt om din hæk og et stykke ud, da de ikke kan køre helt ind til hækken – hvis du har grene hængende ud over din hæk skal de klippes af.

Tvivl. Der er åbenbart tvivl om man må sætte hæk rundt om sin nyttehave – det skal slås helt fast, at dette ikke er i orden og det er besluttet på en generalforsamling at det skal være hegn. Man skal samtidig være opmærksom på at man ikke planter eller sætter andre ting i skel, da det kan ødelægge naboen beplantning p.g.a. man skal også kunne holde fri for ukrudt i skel.

Kontortiden bliver ændret for resten af sæsonen, da det er kedeligt at sidde deroppe uden nogen kommer på besøg – så derfor går vi tilbage til den gamle kontortid som er – 1. Søndag i måneden fra 10.00 til 12.00. Al henvendelse kan som sædvanlig ske pr. Telefon eller på mail.

Der er lukket i juli måned

Byggeri i flere haver er desværre foregået uden at der er afleveret en tegning, hvor der derefter er givet en godkendelse. Dette er ikke aceptabelt og der vil i løbet af sommeren blive rettet henvendelse til de medlemmer der har bygget eller bygget til uden en godkendelse fra bestyrelsen.

Det samme gælder de medlemmer der har fjernet hækken mellem deres kolonihaver, dette er ikke tilladt ifølge foreningen regler.  Det er heller ikke i orden at 2 haver ved siden af hinanden sætter hegn op, således at hækken er lukket helt inde og ikke får lys, så den kan vokse.

Der er desværre ikke noget nyt om kontrakten til de sidste haver foreningen er udbygget med.

 PBV Annie have 22


19.02.2018
Ordinær Generalforsamling afholdes 15. april 2018 kl. 10:00 i foreningens fælleshus

29.11.2017
Den 16. november 2017, havde Brøndby Kommune indkaldt Kredsen, alle formænd samt Vurderingsudvalget til møde.

Fra HF Rosen deltog Judy og Annie. Der var flere punkter på dagsordenen bla. en hjemmeside fra Kommunen, angående spørgsmål og tolkning af lokalplanen. Denne ide tilsluttede alle haveforeninger sig.

Et andet punkt var vinterbeboelse, hvor kommunen var blevet opmærksom på omfanget af, hvor mange der bor i alle foreninger om vinteren. Kommunen forlanger dette stoppet, enten ved politianmeldelse af de pågældende medlemmer, eller ved at lukke for vandet.

En politianmeldelse er et forhold mellem kommune, politi og det enkelte medlem, og som sådan foreningen uvedkommende. At lukket for vandet, berører alle medlemmer, og er bestemt ikke en løsning bestyrelsen kan anbefale. Ulovlig vinterbeboelse er tiltagende i alle foreninger og kan ikke accepteres på nogen måde. De medlemmer der bor ulovligt, skal straks fraflytte deres kolonihave.

Såfremt kommunen beslutter at slukke for vandet udenfor sæsonen, vil det være til gene for alle medlemmer, da der er medlemmer som tager ud i haven i dagtimerne, for at hygge sig.

Vi har klart tilkendegivet, at vi er imod at der bliver lukket for vandet, men som Bestyrelse har vi pligt til at orientere medlemmerne om, hvilke tanker Kommunen går med.

28.11.2017

Kommunen oplyser at:

 • Der må ikke sættes hegn op i skel
 • Man må gerne sætte hegn op i egen have, dog skal der holdes ½ m afstand fra hegn til hæk
 • Hegn må være 180 cm højt på siderne og bagsiden af grunden
 • Mod vej måtte der, iflg. den gamle lokalplan, opsættes stakit/hegn på max. 120 cm højde. Den nye lokalplan siger der skal være levende hegn.
 • Der skal være hæk imellem kolonihaverne

29.10.2017

Vurderingssystemet udskiftes i starten af 2018. Det betyder at der ikke kan foretages vurderinger i januar måned 2018.

10.10.2017

Ny formand og kasserer er nu på plads. Se venligst under faneblad:Bestyrelsen

01.10.2017
Status på opdatering af mail-adresse og telefonnummer er at ud af 190 er der 40 som fortsat mangler at melde tilbage, så det går fremad. Der vil på førstkommende generalforsamling igen blive gjort en indsats fra Bestyrelsens side, for at få de sidste på plads også.

Det er den enkeltes eget ansvar at meddele ændringer i mail-adresser og telefonnumre. Og det er vigtigt at få dette klaret, da det meste korrespondance og information vil foregå via mail samt som info på foreningens hjemmeside.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES SØNDAG D. 08. OKTOBER KL 10:00 I FORENINGSHUSET. INDKALDELSE OG AGENDA ER UDSENDT / OMDELT

30.08.2017
Status på opdatering af mail-adresse og telefonnummer er at 32 har meldt tilbage, resten har Bestyrelsen endnu ikke hørt fra. Bestyrelsen beder om at man enten får smidt slippen i postkassen ved kontoret, eller fremsender en mail til Formanden.

Det er vigtigt at få dette klaret, da det meste korrespondance og information vil foregå via mail samt som info på foreningens hjemmeside.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES SØNDAG D. 24. SEPTEMBER KL 10:00 I FORENINGSHUSET. INDKALDELSE OG AGENDA UDENDES SNAREST.

14.08.2017
Det har vist sig at der er behov for en opdatering af alle e-mail adresser, for at sikre alle informationer når ud til alle. Der vil, sammen med referatet fra Generalforsamlingen 12.08.2017, som vil blive hånd-ombåret og lagt i hver havelods postkasse, blive medsendt en seddel, som bedes returneret i postkassen ved Bestyrelsens kontor, og hvorpå man bedes skrive sin gældende e-mailadresse samt havenummer. Man er også meget velkommen til, allerede nu, at sende en kort mail til Formanden, anført havenummer, så vil listen blive gennemgået og opdateret hurtigst muligt.

30.07.2017
Det er vigtigt at notere sig at:
pligtarbejde, som altid, håndteres af bestyrelsen iht. foreningens vedtægter. Det gælder både indkaldelse og uddelegering af de opgaver der er på listen for den gældende dato. Man kan ikke selv finde på en opgave en dag det passer ens egen kalender, og så blot meddele bestyrelsen at man har udført sit pligtarbejde, det vil ikke blive betragtet som udført pligtarbejde. 


25-07-2017
Generalforsamling 12.08.2017 kl 10:00 i fælleshuset

25-06-2017
Pligtarbejde. Der er ny dato på vej til de medlemmer, som ikke deltog i Pligtarbejdet 30. april.

Og derudover skal vi alle huske, at næste pligtarbejde er 20. august 2017 for samtlige haver i foreningen. I forbindelse med pligtarbejdet, opstilles der container til haveaffald både ved foreningshuset, samt denne gang også i nyttehaverne. HUSK nu, der må kun komme haveaffald i, ikke noget med plastsække eller andet.

Kloak
21.06.2017
HOFOR er i området i dag 21. juni, da der er problemer med kloakken og pumperne skal repareres/slamsuges. Brønden viser sig at være stopfuld af vatpinde, hygiejnebind og vådservietter. HUSK nu, der må ikke smides ting i toiletterne som ikke hører hjemme der. Kun "naturligt affald" samt toiletpapir.

Bestyrelsen skal desuden gøre opmærksom på, at kloakmand kun må bestilles via bestyrelsen. Det er vigtigt og forventes overholdt.


22-06-2017
Ny webmaster. Lykke Nielsen, have 326. Tak til Jan Hvidberg for den frivillige indsats igennem de seneste år.


 • 27-05-2013
  Ny webmaster.

  Jan Hvidberg, have 33 har overtaget hvervet som webmaster fra Eva Larsen, bestyrelsen takker Eva for den frivillige indsats de seneste år.

  25-05-2013
  Kære nyttehavelejer

  Endelig, langt om længe, er Banestyrelsen ved at være færdig med klargøring af de nye nyttehaver, dog mangler endnu nogle få haver at få "fræset" jorden, men selve havelodderne er klar til brug.

  Haver som er fræset må gerne tages i brug. Du er ikke i tvivl om din nyttehave er klar til brug når du står derude. De få nyttehavelejer som endnu ikke er fræset vil blive færdige i næste uge.


  12-03-2013
  Banestyrelsen prøver at få området klar til overdragelsessum den 1. maj 2013. Denne dato er ikke endelig, og det kan gå begge veje.

  Der er intet nyt om priserne på kolonihaveområdet.
   
  Comments