Pligtarbejde i 2018, mødetid kl. 08.45 ved kontoret/foreningshuset:

  • Lørdag d. 21. april, start kl. 08.45 og slut ca. kl. 13.00
  • Lørdag d. 11. august, start kl 08:45 og slut ca. kl 13.00

Afbud til pligtarbejde:

Alle afbud til pligtarbejdet for såvel kolonihaver som nyttehaver skal meddeles på mail Annie Rosenbrondby@Gmail.com , gem din fremsendte mail som kvittering.
 
Afbud til pligtarbejdet skal meddeles på mail senest torsdagen før kl. 20.00. Du finder mailadresser under faneblad: Bestyrelsen. Gem din fremsendte mail som kvittering på dit afbud.
 
Pligtarbejdet i haveforeningen blev, jfr. pkt. 1 - 4 i bestyrelsens forslag, på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2009, ændret således, at der fremover skal afholdes 2 årlige dage med pligtarbejde a' 4 timers varighed, på ovennævnte dage. Det blev ligeledes vedtaget, at pligtarbejdet skal afholdes i tidspunktet fra kl. 09-13, idet der dispenseres fra "middags roen" fra kl. 12-14, på disse dage.
 
Haveforeningens medlemmer, fra såvel kolonihaverne som nyttehaverne, skal (jfr. foreningens vedtægter § 8) deltage i fællesarbejde på haveforeningens fællesarealer 2 gange årligt. Medlemmerne skal henvende sig ved foreningshuset, med mindst en voksen person pr. have (det skal være et medlem af foreningen eller en fra husstanden, på grund af af forsikringsdækning), på de pågældende datoer kl. 08.45, og her blive "af krydset" af bestyrelsens kontaktperson, som herefter henviser det enkelte medlem til det arbejde der skal udføres. Du skal selv sørge for at blive "af krydset" ved pligsarbejdets start, midt og slut tidspunkt, ialt 3 gange pr. pligtarbejdsdag.
 
Hvis man er forhindret i at deltage i fællesarbejdet på en bestemt dato, bedes dette meddelt bestyrelsens kontaktperson senest torsdag kl. 18.00, før arbejdets afholdelse om lørdagen. Medlemmet kan i sådanne tilfælde blive henvist til at udføre fællesarbejde på et andet tidspunkt end på de ovennævnte datoer. Hvis du har lyst til at yde en ekstra indsats, så kontakt bestyrelsens kontaktperson, da der af og til mangler ekstra hænder til at udføre specielle opgaver.
 
Hvis man undlader at deltage i pligtarbejdet, og udebliver uden afbud, vil man blive opkrævet 800.- kr. pr. gang, som herefter betales sammen med næste haveleje.