Som medlem af Haveforeningen Rosen, har du i sommer sæsonen, mulighed for at leje foreningens trailer.

Udlejning af traileren varetages af:

Ole fra Marguerittestien - have 36
Finn fra Rosenstien - have 68
Mogens fra Rosenstien - have 74
 

Traileren kan bestilles hos ovennævnte kontaktpersoner, der vil være tilstede ved storskralds pladsen ved foreningshuset
hver søndag mellem kl. 10-11 - eller ved akut behov hos en af disse personer.

Pris for at leje traileren:

Leje om formiddagen til kl. 12.00: 35.- kr
Leje om eftermiddagen efter kl. 12.00: 35.- kr
Leje for en hel dag: 60.- kr

Beløbet bedes betalt til en af ovennævnte kontaktpersoner ved bestilling af traileren.

Husk at traileren dækkes af din bils ansvarsforsikring, når du bruger den. Derfor skal du forinden undersøge hvor meget din bil må trække (traileren har en totalvægt på 750 kg - max. last på 600 kg).